top of page

Vietnam

Civil Rights Project (VNCRP)

​CÁC ĐỀ ÁN CỦA BPSOS
hmong
1997
prfoject.png

BÀI MỚI

SỨ MẠNG

(1) Nâng sự hiểu biết của người dân  nói  chung về  những  khía cạnh luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích. của họ.

​(2) Tư  vấn  cách  ứng  dụng  luật  pháp  để  người  dân  đặt  vấn đề với chính quyền các cấp về. nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

​(3) Hỗ trợ pháp lý cho một số trường hợp  tiêu  biểu  dùng  làm  phép thử để đo lường vị trí của ngưỡng đáy.

Sign up for our newsletter.

bottom of page