Vietnam

Civil Rights Project (VNCRP)

Community 1.jpg

SỨ MẠNG

Sau 9 tháng  thử  nghiệm,  BPSOS     đã công bố “Đề  Án  Dân  Quyền  Việt Nam”   (Vietnam Civil  Rights  Project,  viết  tắt  là VNCRP)  mà mục đích là thúc đẩy nhà nước Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ nghĩa vụ   phục vụ và bảo vệ quyền của công dân theo đúng hiến pháp và luật pháp của Việt Nam.

(1) Nâng sự hiểu biết của người dân  nói  chung về những khía cạnh luật  pháp ảnh  hưởng  trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ.

(2) Tư vấn cách ứng dụng  luật  pháp  để người dân  đặt vấn  đề  với  chính  quyền  các  cấp  về nghĩa vụ bảo lệ quyền và lợi ích của  công  dân.

(3) Hỗ trợ pháp lý cho một  số  trường  hợp  tiêu biểu dùng làm phép thử để đo  lường  vị trí  của ngưỡng đáy.

MỤC TIÊU

Trong 12 tháng tới, mục tiêu của Đề Án Dân Quyền bao gồm:

(1)    Phổ biến trang Facebook của đề án (https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/) để  qua  đó  người  dân  có  thể  đặt  câu  hỏi, và  kêu gọi các luật sư và luật gia có kinh nghiệm trả lời hay góp ý;

(2)    Hoàn thành trang mạng http://vncrp.org để trở thành nơi lưu trữ các bài giảng, các hướng dẫn căn bản, danh sách hỏi đáp, và các thư và đơn từ mẫu;

(3)    Hỗ trợ pháp lý: (1) một số vụ kiện dân  sự  nhắm  vào  các  tác  nhân  ngoài  chính quyền đã vi phạm quyền và lợi ích của những tín đồ theo tôn giáo độc lập; một số đồng bào bị đẩy vào tình trạng “vô tổ quốc” vì không chịu bỏ đạo; một số nạn nhân của chính sách cưỡng chế đất đai trái phép bởi chính quyền địa phương.

ĐỀ ÁN DÂN QUYỀN: ĐỀ  ÁN  HỖ TRỢ  NGƯỜI  HMONG  THEO ĐẠO TIN LÀNH BỊ VÔ TỔ QUỐC TẠI TÂY NGUYÊN - VIỆT NAM

Người Hmong tại Việt Nam sinh sống chủ yế tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ những năm 1995, trước sự đàn áp tôn giáo dữ dội từ chính quyền Việt Nam, những người Hmong theo đạo Tin Lành đã phải bỏ nhà của chạy khắp nơi để trốn sự đàn áp đó. Trong số đó đã có một bộ phận không nhỏ di chuyển xuống 5 tỉnh của Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước để lánh nạn. Mặc dù họ đã sống ở đây hơn 20 năm nay nhưng đa phần những người Hmong này vẫn không được chính quyền cấp hộ tịch hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân. Họ bị trở thành "Vô tổ quốc" trên chính đất nước mình sinh ra và lớn lên. Mới đây Đề Án Dân Quyền Việt Nam(Vietnam Civil Rights Project) đã phát động đề án gọi là "Đề Án Hỗ Trợ Người Hmong theo đạo Tin Lành bị vô tổ quốc" nhằm giúp những người Hmong này lấy lại các quyền cơ bản của công dân.

HỒ SƠ CHI PHÁI CAO ĐÀI TÂY NINH 1997 - CÔNG CỤ ĐÀN ÁP VÀ TIÊU DIỆT ĐẠO CAO ĐÀI.

Đạo Cao Đài được sáng lập năm 1926, có tên chính thức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và được công nhận tư cách pháp nhân năm 1965. Năm 1997 Chi Phái Cao Đài Tây Ninh được thành lập với sự chỉ thị của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ đây Chi Phái Cao Đài Tây Ninh được Đảng Cộng Sản sử dụng như một công cụ để đàn áp và tiêu diệt Đạo Cao Đài nguyên thủy.

Hồ sơ Chi Phái Cao Đài Tây Ninh 1997 là một dự án của BPSOS nhằm trình bày với cộng đồng người Việt và quốc tế sự thật về Chi Phái 1997.

Ngày 28 tháng 5 vừa qua, do sự vận động của Hoa Kỳ và một số quốc gia, Đại Hội Đồng LHQ đã chỉ định ngày 22 tháng 8 mỗi năm làm Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin.

Copyright © 2018. VNCRP

Contact Us

6066 Leesburg Pike,

Suite 100

Falls Church, VA 22041

Ph:   (703) 538-2190

Fax: (703) 538-2191

info@bpsos.org