Vietnam

Civil Rights Project (VNCRP)

 PAST Event

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12
Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế (cũng gọi là Ngày Quốc tế Nhân quyền), là ngày được Liên Hợp Quốc công bố là ngày lễ quốc tế được các nước trên thế giới kỷ niệm. Hãy cùng hưởng ứng bằng cách tham gia cùng BPSOS

SỨ MẠNG

(1) Nâng sự hiểu biết của người dân  nói  chung về  những  khía cạnh luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích. của họ.

(2) Tư  vấn  cách  ứng  dụng  luật  pháp  để  người  dân  đặt  vấn đề với chính quyền  các cấp  về. nghĩa  vụ  bảo  lệ  quyền  và  lợi ích của công dân.

(3) Hỗ trợ pháp lý cho một số trường hợp  tiêu  biểu  dùng  làm  phép thử để đo lường vị trí của ngưỡng đáy.

Copyright © 2018. VNCRP

Contact Us

6066 Leesburg Pike,

Suite 100

Falls Church, VA 22041

Ph:   (703) 538-2190

Fax: (703) 538-2191

danquyen@bpsos.org