top of page
arrow-308642_960_720.png
6131768-0-question-art.jpg

Trong tuần qua, Đề án Dân quyền chúng tôi nhận được một câu hỏi khá thú vị từ bạn đọc.

Câu hỏi:

Tôi bị Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh VL từ chối cấp hộ chiếu với lý do tôi nằm trong danh sách của Phòng bảo vệ chính trị nội bộ (PA67) đề nghị tạm dừng xuất cảnh vì tham gia Đảng Dân Chủ Việt. Cán bộ chỉ trả lời tôi bằng miệng mà không có văn bản trả lời. Xin Đề Án Dân Quyền Việt Nam tư vấn hướng dẫn tôi cần làm gì trong trường hợp này để được cấp hộ chiếu?

Trả lời:

Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định chi tiết về các trường hợp bị tạm cấm xuất
cảnh. Theo đó, hành vi thành lập hoặc tham gia một đảng phái khác đảng Cộng sản
Việt Nam không nằm trong quy định tạm cấm xuất cảnh. Do đó việc Phòng Bảo vệ
Chính trị Nội bộ đề nghị cấm xuất cảnh đối với bạn và Phòng Quản lý Xuất nhập
cảnh thực hiện theo đề nghị này là vi phạm pháp luật, xâm hại trực tiếp đến quyền
lợi của bạn.
 
Căn cứ theo Luật Khiếu nại 2011 hoặc Luật Tố tụng Hành chính 2015, bạn có thể
làm đơn khiếu nại sự việc đó đến chính Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Phòng
Bảo vệ Chính trị Nội bộ yêu cầu họ giải quyết. Nếu sự giải quyết khiếu nại của các
cơ quan trên không thoả đáng thì  bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau :
- Khiếu nại sự việc đến ông Giám đốc Công an tỉnh
VL là người quản lý hành chính
hai cơ quan trên hoặc cấp cao hơn, hoặc
 
- Khởi kiện sự việc đến tòa án hành chính để được giải quyết. Quá trình khiếu nại
hay yêu cầu các cơ quan nói trên, bạn nên gửi họ bằng văn bản và yêu cầu họ trả
lời bạn bằng văn bản để có căn cứ pháp lý tiến hành các trình tự cần thiết.
 
Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với
bạn để tư vấn rõ. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp thêm nếu bạn có yêu cầu.

bottom of page