17 luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho dân Lộc Hưng

Có ít nhất 17 luật sư trong cả nước đã đồng ý tham gia hỗ trợ pháp lý cho người dân vườn rau Lộc Hưng trong việc đòi công lý.

Nhóm 17 luật sư này, được gọi là Nhóm luật sư Lộc Hưng (LSLH) đã ra thông cáo thứ nhất vào ngày 15/01, và thông cáo này được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Theo đó, 20 hộ dân tại khu vườn ray Lộc Hưng (quận Tân Bình), mà đại diện là ba ông bà Cao Hà Chánh, Cao Hà Trực và Trần Minh Thi đã có đề nghị những tổ chức hành nghề luật sư của nhóm LSLH để đề nghị hỗ trợ pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong các vụ việc liên quan đến khu đất Vườn Rau Lộc Hưng, đặc biệt trong vụ cưỡng chế phá nhà diễn ra tại đây từ ngày 4 đến ngày 08/01/2019.

Nhóm LSLH bao gồm các ông bà Đặng Trọng Dũng, Trần Vũ Hải, Trịnh Vĩnh Phúc, Trần Hồng Phong, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Đồng Hữu Pháp, Đoàn Thái Duyên Hải, Dương Vĩnh Tuyến, Nguyễn Duy Bình, Phương Văn Thêm, Nguyễn Hữu Thông, Trần Đình Dũng, Thái Thị Diễm Trúc, Ngô Thị Phương Thảo, và Phùng Thanh Sơn. Ngoài ra, còn một số luật sư, chuyên gia pháp lý và tổ chức hành nghề luật sư khác đã ngỏ ý sẵn sàng tham gia hỗ trợ pháp lý cho người dân Lộc Hưng.

Theo người dân Lộc Hưng, vụ cưỡng chế phá nhà họ là trái pháp luật, không làm đúng theo các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất lẫn tinh thần cho hàng trăm người dân nơi đây, khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn về cuộc sống, chỗ ở, mất tài sản. Họ đề nghị các luật sư yêu cầu làm rõ tính hợp pháp của cuộc cưỡng chế này, buộc những cơ quan và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo pháp luật, bồi thường thiệt hại cho họ, trả lại đất Lộc Hưng cho họ tiếp tục sử dụng.

Cũng theo dân ở Lộc Hưng thì họ đã khai thác, sử dụng khu vườn rau này một cách hợp pháp liên tục từ năm 1955 đến nay, và họ có đủ tài liệu chứng minh về việc này.

Nhóm LSLH cho rằng những ý kiến trên của người dân Lộc Hưng là có căn cứ pháp lý. Nhóm cũng cho biết một số báo chí quốc doanh đã đưa tin không chính xác về khu vườn rau Lộc Hưng, gây bất lợi cho người dân nơi đây. Nhóm kêu gọi báo chí và cộng đồng mạng đưa tin trung thực về sự việc.

1 view