18 tổ chức xã hội dân sự, NGO kêu gọi EU hoãn phê chuẩn EVFTA

18 tổ chức phi chính phủ (NGO) và xã hội dân sự trong nước và quốc tế đã ký vào một kiến nghị thư gửi Hội đồng và Nghị viện Châu Âu để kêu gọi khối này tạm hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA).

Trong kiến nghị thư soạn thảo bởi tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch), 18 tổ chức nói trên đề nghị Liên minh Châu Âu tạm hoãn việc phê chuẩn EVFTA cho chính quyền Việt Nam thể hiện những tiến bộ rõ ràng trong hồ sơ nhân quyền.

Nội dung kiến nghị thư cho biết Việt Nam vẫn đang duy trì một trong những bộ luật hình sự khắc nghiệt nhất trong khu vực với nhiều điều khoản mơ hồ, lỏng lẻo, thường xuyên được chế độ sử dụng để giam cầm những người phê bình chính quyền, bloggers, lãnh đạo tôn giáo, những người hoạt động về quyền lao động, môi trường và nhân quyền. Chính quyền sở hữu hoặc kiểm soát tất cả phương tiện thông tin đại chúng, kiểm duyệt Internet và trừng phạt những tiếng nói bất đồng trên mạng; công đoàn độc lập và xã hội dân sự không được phép vận hành, tư pháp thiếu độc lập, và dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước chưa từng biết đến bầu cử tự do và công bằng là như thế nào.

Theo 18 tổ chức này, việc tạm hoãn tiến trình phê chuẩn đến khi chính quyền Việt Nam ngưng đàn áp nhân quyền sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng Liên minh Châu Âu nghiêm túc thực thi cam kết dùng thương mại để thúc đẩy nhân quyền, và rằng khối 28 quốc gia này kỳ vọng những dấu hiệu cụ thể, rõ ràng rằng Việt Nam sẽ dừng đàn áp để Hiệp định có thể tiến triển.

Các tổ chức này đề nghị Liên minh Châu Âu gây sức ép lên Việt Nam, buộc chính quyền cộng sản phải trả tự do ngay lập tức cho nhiều nhà hoạt động và bloggers như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Trung Tôn…; bãi bỏ và sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật An ninh mạng và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), và sửa đổi Luật Lao động để công đoàn độc lập được thành lập và hoạt động, đồng thời phê chuẩn ba Công ước ILO về quyền lao động.

Theo kiến nghị thư, Liên minh Châu Âu nên gây sức ép buộc Việt Nam dừng hành quyết tử tù và tạm hoãn án tử hình.

Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD), Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Liên minh Các Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập Việt Nam là ba trong số 18 tổ chức đã ký tên vào kiến nghị thư.

93 views