BÀI 3: HAI SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BÀI 3: HAI SAI PHẠM NGHIÊM TRỌNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ VỤ ÁN BÀ NGUYỄN THỊ HẠNH KIỆN ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI


Đây là bài thứ 3 trong loạt bài về một vụ kiện Đề Án Dân Quyền hỗ trợ cho nạn nhân. Các bạn có thể xem lại bài 1 và bài 2 tại các link sau đây:

- Bài 1: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/posts/696747590743162

- Bài 2: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/posts/698731453878109

Hai sai phạm nghiêm trọng của Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định trong xét xử vụ án bà Nguyễn Thị Hạnh khởi kiện ông Nguyễn Hồng Hải

1- Vi phạm nghiêm trọng về thời hạn tố tụng dân sự. Căn cứ vào các quy định tại khoản 2 và 3 điều 191 về Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện; điều 195 về Thụ lý vụ án; điểm a khoản 2 điều 203 về Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án và khoản 6 điều 26 về giới hạn xét xử của tòa án tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì vụ án này có thời hạn tối đa không quá 4 tháng 15 ngày. Vậy mà Tòa án huyện Hoài Nhơn đã để vụ án kéo dài đúng một năm mới xét xử.

2- Vi phạm nghiêm trọng trong việc xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ của vụ án. Trong hoạt động xét xử bao giờ cũng phải bắt đầu bằng việc xem xét, đánh giá định tính để sau đó mới có thể tiếp tục xem xét, đánh giá định lượng. Việc định tính là vô cùng quan trọng bởi nó xác định có hay không có một vụ án đã xảy ra. Trong vụ án này, tài liệu biên bản lập tại chỗ của Công an xã Hoài Tân là chứng cứ khách quan, đủ để khẳng định có một vụ việc ông Hải đã đánh bà Hạnh. Các tài liệu, chứng cứ hay nhân chứng khác chỉ còn đóng vai trò làm sáng tỏ thêm sự việc mà thôi. Vậy mà Hội đồng xét xử vụ án đã ngang nhiên chà đạp lên sự thật khi không xem xét biên bản này theo các quy định về hoạt động xét xử để đi đến kết luận: không đủ chứng cứ xác định có hay không có việc ông Hải đã đánh bà Hạnh. Để rộng đường đánh gía, chúng tôi đăng kèm hai hình chụp về hai cách nhận định khác nhau của Tòa án huyện Hoài Nhơn và Tòa án tỉnh Bình Định về cùng một chứng cứ để mọi người thấy rõ thái độ đối xử của Tòa án huyện Hoài Nhơn đối với bà Hạnh như thế nào.

Bà Hạnh và chúng ta có thể làm được những gì tiếp theo?

Rõ ràng với thái độ làm việc cùng những sai phạm nghiêm trọng như trên, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã gây ra những thiệt hại về vật chất hoàn toàn có thể đo đếm được cho bà Hạnh như chi phí phải thuê luật sư để kháng án, ngày công lao động bị mất trong thời gian theo đuổi kháng án …Như vậy, nếu muốn, bà Hạnh có đủ quyền và cơ sở pháp lý để khởi kiện hành chính đối với Tòa án huyện Hoài Nhơn.

Còn với bất cứ người dân Việt Nam nào trên tư cách người chủ của đất nước (bộ máy hành chính quốc gia chỉ là người làm thuê) cũng có quyền gửi thư chất vấn tới Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và các cơ quan khác về năng lực làm việc của Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn.

--

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015.

Điều 191 Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

a)…

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường

*** Điều 195. Thụ lý vụ án

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

3. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

4. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

*** Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. .. 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.


6 views