Ban tôn giáo nhưng lại vi phạm luật về tôn giáo

Hiện nay ở Việt Nam có một hệ thống cơ quan hết sức đặc biệt: đó là Ban Tôn giáo từ cấp Chính phủ xuống tới các địa phương.

Ông Trần Ngọc Sương cùng các đồng đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (hay còn được gọi nôm na là Đạo Cao Đài Nguyên Thủy 1926) hưởng ứng lời kêu gọi của Cao Ủy Nhân Quyền LHQ tham gia ngày Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Tôn Giáo Bị Bách Hại 22/08/2019 theo nghị quyết LHQ.
Ông Trần Ngọc Sương cùng các đồng đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (hay còn được gọi nôm na là Đạo Cao Đài Nguyên Thủy 1926) hưởng ứng lời kêu gọi của Cao Ủy Nhân Quyền LHQ tham gia ngày Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Tôn Giáo Bị Bách Hại 22/08/2019 theo nghị quyết LHQ.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như ban này làm nhiệm vụ giúp đỡ người dân thực hành tốt hơn niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng tiếc thay ban này từ khi ra đời vào năm 1955 cho đến nay chỉ làm một công việc duy nhất đó là lùa ép mọi người muốn sinh hoạt tôn giáo thì phải đăng ký với nhà nước. Chiêu trò quen thuộc của Ban Tôn Giáo các cấp là tiến hành các biện pháp hành chính, kinh tế để mua chuộc một số chức sắc tôn giáo biến chất sau đó cho đăng ký một tổ chức sinh hoạt tôn giáo. Bước hai, họ dùng các chức sắc ấy ép buộc các tín đồ phải tham gia sinh hoạt tôn giáo trong các tổ chức quốc doanh này. Vì thế ở Việt Nam đang tồn tại hai dạng tôn giáo: tôn giáo quốc doanh và tôn giáo tự do.


Xét đến cùng, việc ai đó tự nguyện thần phục nhà nước, xin đăng ký tổ chức tôn giáo là tự do về tư tưởng nên không có gì đáng để bàn cãi, tranh luận. Nhưng rõ ràng với quyền tuyệt đối về tư tưởng thì hành động ép buộc người khác phải tham gia sinh hoạt trong một cơ sở tôn giáo đã được đăng ký là một hành động vi phạm pháp luật. Không cần phải nói tới Điều 18 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị; Điều 18 Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền hay Điều 24 Hiến pháp Việt Nam mà chúng ta chỉ cần mở chính Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 cũng đủ thấy điều này. Bởi lẽ đây là luật chuyên ngành về tôn giáo, theo đó không có bất kỳ điều khoản nào bắt người dân phải đăng ký thì mới được hoạt động tôn giáo.


Trở lại với việc ông Trần Ngọc Sương sinh năm 1956, thường trú tại Khu phố 1, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là người theo đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, bị 5 vị: Thái Côn Thanh, Ngọc Thưởng Thanh, Ngọc Hồng Thanh, Thái Phụng Thanh và Thượng Tám Thanh, thuộc đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) tự tiện cho mình quyền khai trừ tín đồ tôn giáo khác ra khỏi đạo của các ông ấy bằng Huấn lịnh số 223/95-NCPS-HL. Chúng ta có thể nhận thấy sự liên kết giữa Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang và Hội thánh của các vị trên như sau:


Ngày 2 tháng 12 năm 2019, Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 417/BTG. Nội dung công văn này tự tiện cho rằng ông Trần Ngọc Sương “với danh nghĩa chức việc (Phó trị sự) thuộc họ đạo phường 4, thị xã Gò Công, câu móc với nhóm thuộc khối nhơn sanh ngoài tỉnh làm ảnh hưởng đến Giáo hội và trật tự tại địa phương. Các cấp Chánh Quyền và Hội Thánh đã làm việc nhắc nhở để Trần Ngọc Sương tự kiểm điểm, tu sửa lại nhưng đương sự vẫn tiếp tục có sai phạm như là; len lỏi vào các họ đạo trong tỉnh, lôi kéo các chức việc, đạo hữu nhẹ dạ không vững lập trường, tu học thuần tuý để xuyên tạc Hiến Chương và các Chức sắc đứng đầu Hội Thánh. Không tham gia sinh hoạt họ đạo phường 4, thị xã Gò Công nhiều năm. Tổ chức lễ Thượng Tượng, ma chay, tuần cửu không đúng với quy định của Hội Thánh, ảnh hường đến An ninh trật tự địa phương, tác động, lôi kéo, xúi giục đạo hữu ly khai Hội Thánh, gây mất an ninh trật tự, nhục mạ không hợp tác với Chánh Quyền”. Chúng tôi đã có bài phân tích tính pháp lý của các phát ngôn vô căn cứ nói trên.


Để từ đó, ngày 2 tháng 4 năm 2020, 5 vị chức sắc vừa nêu đã phát hành bản Huấn lịnh số 223/95-NCPS-HL trục xuất ông Trần Ngọc Sương ra khỏi một tôn giáo (Chi phái Cao Đài 1997) mà ông chưa bao giờ tham gia.


Sự phối hợp nhịp nhàng như đang chơi trò tung hứng giữa một tổ chức nhà nước và một tổ chức tôn giáo này nằm ở chỗ: Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang tự tiện cho mình quyền phán xét người khác mà không qua một trình tự luật định nào. Họ phán xét nhưng không hề cho người bị quy chụp biết để thực hiện quyền bào chữa. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của họ là để dọn đường cho 5 vị chức sắc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) có căn cứ mà lập ra bản Huấn lịnh số 223/95-NCPS-HL.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang sau nhiều lần thoái thác, cuối cùng cũng ký nhận thư yêu cầu do ông Trần Ngọc Sương gửi.
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang sau nhiều lần thoái thác, cuối cùng cũng ký nhận thư yêu cầu do ông Trần Ngọc Sương gửi.

Ngày 9 tháng 5 năm 2020, ông Trần Ngọc Sương đã gửi thư yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang phải công bố công văn số 417/BTG nói trên. Thư yêu cầu này cũng đồng thời được gửi tới 5 vị chức sắc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH), yêu cầu họ rút lại bản Huấn lịnh 223/95-NCPS-HL và công khai xin lỗi ông Trần Ngọc Sương.

Nhưng phải đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, sau rất nhiều lần dịch vụ vận chuyển thúc giục, gọi điện, Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang mới chịu nhận thư. Trong khi đó, 5 vị Chức sắc ký Huấn lịnh trục xuất ông Sương cũng đã đưa ra lý do rất vu vơ rằng thư không có số điện thoại của người nhận, để từ chối nhận. Dường như, hai tổ chức này có chung sự chột dạ khi cùng nhận một văn thư từ ông Trần Ngọc Sương.

Biên nhận của dịch vụ vận chuyển nêu lý do các vị chức sắc thuộc Hội thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) từ chối nhận thư yêu cầu do ông Trần Ngọc Sương gửi.
Biên nhận của dịch vụ vận chuyển nêu lý do các vị chức sắc thuộc Hội thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) từ chối nhận thư yêu cầu do ông Trần Ngọc Sương gửi.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, ông Trần Ngọc Sương tiếp tục sử dụng một đơn vị dịch vụ bưu chính khác để gửi lại văn bản yêu cầu của mình cho 5 vị chức sắc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH). Kỳ lạ thay, cũng vẫn với địa chỉ như trên nhưng họ đã nhận ngay!

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, các vị chức sắc thuộc thuộc Hội thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) đã ký nhận thư của ông Trần Ngọc Sương.
Ngày 27 tháng 5 năm 2020, các vị chức sắc thuộc thuộc Hội thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) đã ký nhận thư của ông Trần Ngọc Sương.

Như vậy, có thể nhận định rằng: 5 vị chức sắc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) chỉ dám nhận sau khi Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang cho phép nhận.

Hiện giờ là khoảng thời gian ông Trần Ngọc Sương dành cho cả hai tổ chức này để họ bàn bạc với nhau và có hồi âm thỏa đáng tới ông. Ông Trần Ngọc Sương cũng đã dự liệu những tình huống nếu họ tiếp tục phối hợp với nhau để trả lời xằng bậy hoặc trây lỳ không trả lời và ông sẽ có cách ứng xử phù hợp.


Thông qua bài viết này, ông Sương muốn nhờ chúng tôi nhắn nhủ với Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang rằng: hãy dũng cảm làm việc công khai với ông Trần Ngọc Sương, đừng xúi dại những người nhẹ dạ, đừng tiếp tục chơi trò tung hứng. Ngoài ra, ông Sương cũng muốn nhắn nhủ với 5 vị chức sắc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH) rằng: Tôi và quý vị khác nhau về tổ chức tôn giáo, nhưng đều là con chung của Thượng Đế. Chúc quý vị tu hành xứng đáng với nhân phẩm tạo hóa đã ban cho.


TMT.

301 views