Cần làm gì nếu muốn khởi kiện Quốc hội?

Trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được đơn khởi kiện Quốc hội Việt Nam của ông (bà) có nick name Toàn Dân và đề nghị góp ý. Trong đơn, ông (bà) muốn thay mặt 90 triệu người dân Việt Nam để tiến hành vụ kiện Quốc hội Việt Nam với căn cứ đã không phổ biến, vận động người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đã không thực hiện đầy đủ chức năng giám sát nhà nước để xảy ra tình trạng cán bộ đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, lộng quyền gây phương hại đến kinh tế quốc gia…


Kính thưa ông (bà) Toàn Dân và quý vị!


Trước hết chúng tôi hoan nghênh và khích lệ mọi người tuân thủ luật pháp, sử dụng luật pháp để giải quyết các tranh chấp trong xã hội. Điều đó sẽ hình thành nên một quốc gia pháp quyền trên thực tiễn bởi luật pháp chỉ có trở nên nghiêm túc khi người dân có ý thức thực hành nó chứ không bao giờ đến từ sự ban phát của bộ máy công quyền.

Trở lại với đơn khởi kiện của ông (bà) chúng tôi xin tư vấn như sau: Hiện nay ở Việt Nam có hai hình thức khởi kiện đó là kiện dân sự và kiện hành chính. Kiện dân sự là sự kiện pháp lý xảy ra khi một cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp cuả mình bị người khác, tổ chức khác xâm hại. Kiện hành chính cũng tương tự như thế nhưng chỉ khác là sự kiện pháp lý đó xảy ra bởi một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của người hay tổ chức đã ra quyết định đó. Như vậy vụ kiện của ông ( bà) thuộc trường hợp khởi kiện dân sự. Để khởi kiện dân sự, ông (bà) cần xác định cụ thể hành vi nào của đối tượng bị kiện đã xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tiếp đó ông (bà) phải thu thập chứng cứ chứng minh những thiệt hại vật chất cụ thể của mình. Xin lưu ý ông bà rằng vụ kiện dân sự, nghĩa vụ chứng minh thuộc về các bên khi đưa ra luận điểm. Trong trường hợp ông (bà) muốn khởi kiện giúp cho 90 triệu người dân thì ông (bà) phải tiến hành thủ tục yêu cầu 90 triệu người này ủy quyền đại diện cho ông (bà). Trong trường hợp ai đó không ủy quyền thì ông bà không thể đại diện cho người đó tại tòa được.

Về thẩm quyền thụ lý vụ án dân sự thì hiện nay đang áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Theo đó, không có tòa án nào thụ lý đơn khởi kiện mà đối tượng bị kiện là Quốc hội. Do đó ông (bà) sẽ không tìm được tòa có thẩm quyền để nộp đơn. Việc từ chối đơn cuả ông (bà) ở bất cứ tòa án nào cũng là đúng pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói rằng không có luật không có nghĩa là ông (bà) bị tước đoạt quyền khởi kiện mà khi đó ông (bà) cần phải thực hiện một bước làm cho luật phải được hoàn thiện, điều chỉnh thậm chí thay đổi nếu luật không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Hiện tượng luật chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và việc điều chỉnh nó là hoàn toàn bình thường ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Không có một hệ thống luật nào có thể nói hoàn thiện và không cần điều chỉnh bởi xã hội vốn luôn luôn thay đổi các giá trị. Do đó, việc trước mắt bây giờ ông (bà) cần thực hiện quyền năng công dân của mình yêu cầu Quốc hội điều chỉnh luật để xác định tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn của ông. Khi đã có luật rồi, lúc đó ông mới có thể nộp được đơn khởi kiện của mình hoặc đại diện cho người khác.


Cảm ơn ông (bà). Rất mong nhận được ý kiến phản hồi.


Đề Án Dân Quyền Việt Nam

4 views