Chính quyền ngày càng có nhiều động thái thân thiện với người dân Tiểu Khu 179

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Serepok đã xác nhận bằng văn bản viết tay cho phép người dân Tiểu khu 179, xã Lieng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng hạ gỗ trong rừng để làm ván lát mặt cầu vượt chi lưu sông Serepok.

Biên bản nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ sông Serepok xác nhận việc chặt cây làm ván cầu
Biên bản nhân viênBan quản lý rừng phòng hộ sông Serepok xác nhận việc chặt cây làm ván cầu

Đây là ngày quan trọng đối với 597 người dân Tiểu khu 179, xã Lieng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng bởi ngày này chấm dứt cảnh 22 năm đu dây vượt sông trước đó của những người vốn bị coi là nhập cư trái phép.


Tiếp đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, chính quyền xã Lieng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản đề nghị người dân Tiểu khu 179 tham gia giải bóng đá và một số hoạt động văn hoá - thể thao đầu năm của xã. Việc này một lần nữa cho thấy chính quyền địa phương đã coi người dân Tiểu khu 179 là một cộng đồng có địa vị pháp lý và xã hội như bất cứ cộng đồng nào khác ở địa phương.


Khi dự án tái định cư tại chỗ được cải thiện thì người dân nơi đây cũng có đường đi bên này sông mà không cần phải vượt sông nữa.


Cần nhớ lại trước đó vào tháng 10 năm 2019, cũng tại nơi đây, cơ quan công an huyện Đam Rông đã từng khởi tố vụ án phá rừng đầu nguồn với anh Ma A Sì khi anh này chặt cây làm nương rẫy.


Điều này cho thấy rằng quan hệ giữa chính quyền và người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Trong khi dự án lớn chưa thể triển khai được đầy đủ thì chính quyền đã chủ động giải quyết các nhu cầu trước mắt cho người dân khi người dân có đủ sự hiểu biết pháp luật cần thiết và sử dụng các biện pháp chủ động đối thoại tích cực với chính quyền.Ngoài ra, hiện nay người dân và chính quyền địa phương cũng đang sớm xúc tiến việc mở lớp học xóa mù chữ cho mọi người tại cộng đồng.


ADF International, BPSOS - Đề Án Dân Quyền Việt Nam và VN - CAT - những tổ chức tham gia dự án hỗ trợ pháp lý cho người dân Tiểu khu 179 ghi nhận và cổ vũ những thay đổi tích cực mới này của chính quyền xã Lieng Sronh, chính quyền huyện Đam Rông và chính quyền tỉnh Lâm Đồng.


Ba thay đổi tích cực nói trên một lần nữa khẳng định đối thoại ôn hoà là biện pháp tốt nhất để giải quyết những xung đột mà lúc đầu tưởng như không thể điều hoà được.

113 views