Hội đồng Liên Tôn ra thông cáo phản đối việc cướp đất, phá nhà ở Lộc Hưng

Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đã ra thông cáo cực lực phản đối nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh phá huỷ nhà cửa và cướp đất của 112 hộ dân cư thuộc khu vườn rau Lộc Hưng.

Trong bản thông cáo với chữ ký của các vị chức sắc đại diện cho 5 nhóm tôn giáo Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo và Phật giáo Hoà Hảo, Hội đồng Liên Tôn đã nói rằng việc cướp đất ở Lộc Hưng chỉ để phục vụ mưu đồ của các “nhóm lợi ích” và ngang nhiên tạo thêm một vụ Thủ Thiêm mới.

Hội đồng cho biết nguyên nhân của nhiều vụ cướp đất đai ở Lộc Hưng và nhiều địa phương khác là quy định “Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý và đảng Cộng sản chỉ đạo” trong Luật Đất đai. Chính quy định này đã tạo cơ hội cho quan chức Việt Nam nắm toàn quyền ban phát hay thu hồi quyền sử dụng đất, nắm hết mọi điều kiện thuận lợi để chiếm đoạt, đầu cơ tài nguyên quốc gia, câu kết nhau ra các quyết định tịch thu đất đai của dân lành để làm giàu cho mình và cho phe nhóm.

Hội đồng kêu gọi toàn dân đứng lên đòi lại quyền làm chủ của mình, sửa đổi hiến pháp, xoá bỏ các luật (trong đó có Luật Đất đai) là những luật tạo ra tình trạng độc tài đảng trị, tham nhũng bóc lột, bất công đàn áp, tụt hậu bế tắc, kìm hãm sự phát triển của đất nước, gây cảnh lầm than cơ cực cho dân lành và dễ khiến Tổ quốc trở thành mồi ngon cho Tàu cộng xâm lược.

Hội đồng kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự độc lập và các nhóm tôn giáo bày tỏ lòng hiệp thông đối với các nạn nhân và lời phản kháng đối với các thủ phạm; kêu gọi báo chí các loại hãy có tinh thần tôn trọng sự thật và công lý, phản ảnh kịp thời thân phận và nguyện vọng của dân lành.

Hội đồng Liên Tôn là một tổ chức của các nhóm tôn giáo độc lập đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và chống lại sự lũng đoạn của đảng cộng sản cầm quyền.

0 views