Hoãn phê chuẩn hiệp định tự do thương mại EVFTA để áp lực Chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền

Hội đồng Liên Âu đã hoãn phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam – Liên Âu (EVFTA), theo bài báo của ông Phạm Chí Dũng trên Việt Nam Thời báo, một diễn đàn của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.

Theo đó, bà Jude Kirton-Darling, nghị sĩ và là thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội Liên Âu, cho biết việc hoãn phê chuẩn EVFTA vì lý do kỹ thuật. Tuy nhiên, theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì bất chấp áp lực của một số doanh nghiệp cũng như nhóm nghị sĩ Liên Âu, hôm 21 tháng Giêng năm 2019, Nghị viện Liên Âu quyết định hoãn phê chuẩn EVFTA trong bối cảnh nhân quyền trên hết và vì chế độ độc tài ở Việt Nam phát lờ dư luận và đòi họ phải tôn trọng nhân quyền.

Theo bà nghị sĩ Jude Kirton-Darling thì mặc dù bang giao giữa Liên Âu và Việt Nam là quan trọng nhưng Việt Nam phải cho thấy sự tiến bộ về nhân quyền. Nguồn tin này cũng nói rằng đại diện Liên Âu hôm 21 tháng Giêng đã báo cho phái đoàn cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc quyết định hoãn phê chuẩn EVFTA vì Liên Âu đã yêu cầu nhưng Việt Nam không đáp ứng đề nghị cải thiện nhân quyền ở trong nước.

Nội dung thông báo mà Liên Âu chuyển đến đại diện chính phủ Việt Nam cho rằng Liên Âu coi việc tôn trọng nhân quyền là yêu cầu trong các mối quan hệ về thương mại, đồng thời chỉ trích chính sách đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận của nhà nước Việt Nam qua việc giam chặt hoà thượng Thích Quảng Độ, bỏ tù hơn 100 tù nhân chính trị, ban hành Luật An ninh mạng nhằm giới hạn quyền tự do ngôn luận. Thông báo trên cũng nói rằng trì hoãn việc phê chuẩn EVFTA là để mở ra cơ hội xem xét tình hình nhân quyền một cách nghiêm túc, buộc phía Việt Nam phải thay đổi chính sách nhân quyền để Liên Âu mới có thể phê chuẩn EVFTA trong nhiệm kỳ quốc hội kế tiếp.

2 views