Luật Việt Nam: Quyền Tự Do Tôn Giáo

Updated: Sep 19, 2020

Đây là là bài số 4 trong chương trình phổ biến kiến thức luật pháp Việt Nam của Đề Án Dân Quyền Việt Nam do BPSOS tổ chức với sự cộng tác của Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam.

Do nhiều lợi ích về kinh tế, thương mại, chính trị, nhà nước Việt Nam đã buộc phải ký kết nhiều Công Ước Quốc Tế cũng như các hiệp ước thương mại được lồng vào một số điều kiện cải thiện nhân quyền. Gần đây, luật pháp Việt Nam cũng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để tương ứng hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, thông qua những bài hướng dẫn này chúng tôi hy vọng sẽ giúp trang bị cho người dân Việt Nam một số công cụ để làm phép thử xem nhà nước Việt Nam có thực sự sử dụng luật pháp để quản trị đất nước và bảo vệ quyền công dân và quyền con người như đã hứa hẹn hay không. Bài hướng dẫn hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu về quyền tự do tôn giáo trong luật quốc tế và luật Việt Nam cũng như trách nhiệm của nhà nước phải tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.
36 views