Luật Việt Nam: Thủ tục khiếu nại

Thủ tục khiếu nại là bài số 5 trong chương trình phổ biến kiến thức luật pháp Việt Nam của Đề Án Dân Quyền Việt Nam do BPSOS tổ chức với sự cộng tác của Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam.


Do nhiều lợi ích về kinh tế, thương mại, chính trị, nhà nước Việt Nam đã buộc phải ký kết nhiều Công Ước Quốc Tế cũng như các hiệp ước thương mại được lồng vào một số điều kiện cải thiện nhân quyền. Gần đây, luật pháp Việt Nam cũng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để tương ứng hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, thông qua những bài hướng dẫn này chúng tôi hy vọng sẽ giúp trang bị cho người dân Việt Nam một số công cụ để làm phép thử xem nhà nước Việt Nam có thực sự sử dụng luật pháp để quản trị đất nước và bảo vệ quyền công dân và quyền con người như đã hứa hẹn hay không.


Bài hướng dẫn hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu thủ tục Khiếu Nại là gì; ai, thực thể nào có quyền tiến hành thủ tục Khiếu Nại; ai là đối tượng bị khiếu nại; và cá nhân, cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, v.v...Contact Us

6066 Leesburg Pike,

Suite 100 Falls Church,

VA 22041

Ph:   (703) 538-2190

Fax: (703) 538-2191

Copyright © 2018. VNCRP

Our location
Send us a message