Luật Việt Nam: Thủ tục tố cáo, tố giác

Đây là bài số 6 trong chương trình phổ biến kiến thức luật pháp Việt Nam của Đề Án Dân Quyền Việt Nam do BPSOS tổ chức với sự cộng tác của Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam.

Do nhiều lợi ích về kinh tế, thương mại, chính trị, nhà nước Việt Nam đã buộc phải ký kết nhiều Công Ước Quốc Tế cũng như các hiệp ước thương mại được lồng vào một số điều kiện cải thiện nhân quyền. Gần đây, luật pháp Việt Nam cũng đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần để tương ứng hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, thông qua những bài hướng dẫn này chúng tôi hy vọng sẽ giúp trang bị cho người dân Việt Nam một số công cụ để làm phép thử xem nhà nước Việt Nam có thực sự sử dụng luật pháp để quản trị đất nước và bảo vệ quyền công dân và quyền con người như đã hứa hẹn hay không.

Bài hướng dẫn hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu về 2 thủ tục được sử dụng khá thường xuyên trong đời sống hằng ngày: Tố cáo và Tố giác, qua đó hiểu được các lợi thế cũng như những hạn chế của mỗi thủ tục. Qua bài hướng dẫn này chúng tôi giúp quý vị có cơ hội củng cố lại những kiến thức về thủ tục Khiếu nại đã được trình bày trong Bài 5 để vận dụng các thủ tục này một cách thích hợp và linh hoạt trong những tình huống pháp lý khi cần thiết.


0 views