Ngày 22 tháng 8: Thế giới tưởng niệm nạn nhân của bạo hành vì tôn giáo hay niểm tin

Ngày 22 tháng 8: Thế giới tưởng niệm nạn nhân của bạo hành vì tôn giáo hay niểm tin Kêu gọi sự hưởng ứng rộng rãi của các cộng đồng tôn giáo, sắc tộc và người dân ở Việt Nam Thông Cáo của BPSOS

Ngày 22 tháng 6, 2020

http://machsongmedia.com

Còn đúng 2 tháng sẽ là Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Nạn Nhân của Bạo Hành Trên Cơ Sở Tôn Giáo hay Niềm Tin: ngày 22 tháng 8, 2020. Chúng tôi kêu gọi các cộng đồng và tổ chức tôn giáo cũng như mọi thành phần người dân ở Việt Nam và trên toàn thế giới hưởng ứng ngày này.

Ngày tưởng niệm này được ấn định bởi Nghị Quyết Số A/Res/73/296 do Đại Hội Đồng LHQ thông qua ngày 28 tháng 5, 2019. Nghị quyết này đã được biểu quyết một cách đồng thuận, nghĩa là mọi quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đều ủng hộ.

Mọi quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ phổ biến nghị quyết này cho người dân, khuyến khích mọi thành phần trong xã hội hưởng ứng tưởng niệm, và chỉ thị cho các cơ quan chính quyền tham gia và hỗ trợ mọi sinh hoạt tưởng niệm. Ở Việt Nam, nhà nước chưa thực thi nghĩa vụ này.

Dù vậy, năm 2019 đã có 53 cộng đồng tôn giáo và sắc tộc chủ động thực hiện các hình thức tưởng niêm như cầu nguyện, thắp nến, vinh danh… vào ngày 22 tháng 8, hoặc vào 1, 2 ngày trước hay sau đó. Trước đó, BPSOS gửi danh sách của các cộng đồng đã cho chúng tôi biết ý định thực hiện buổi tưởng niệm đến nhiều cơ quan LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và nhiều toà đại sứ ở Hà Nội để quan sát sự hưởng ứng mạnh mẽ của người Việt trong nước trước lời kêu gọi của LHQ và cũng để họ theo dõi cách ứng xử của nhà nước Việt Nam trước sự kiện này. BPSOS còn phân bổ nhân sự được đã được huấn luyện về báo cáo vi phạm để theo dõi sát tình hình ở tất cả 53 cộng đồng và sẵn sàng báo động LHQ và quốc tế nếu xảy ra bất kỳ hành vi ngăn cản, hù dọa, hoặc sách nhiễu từ chính quyền. Đã có 2 trường hợp chính quyền địa phương tìm cách cản trở hoặc hù doạ người tham gia; dù tại 2 nơi này, sinh hoạt tưởng niệm vẫn được cử hành, chúng tôi đã báo cho LHQ và nhiều cơ quan và tổ chức quốc tế về 2 vụ việc hù doạ và sách nhiễu.

Để chuẩn bị cho việc tưởng niệm lần thứ 2 ngày quốc tế này, vào ngày 22 tháng 8 tới đây, chúng tôi kêu gọi bộ phận truyền thông của các tôn giáo và các tổ chức xã hội dân sự cũng như các cá nhân quan tâm đến quyền tự do tôn giáo hãy cùng nhau phổ biến thông tin về ngày này và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần người dân.

Chúng tôi sẽ không công bố thông tin nếu có lời yêu cầu mà chỉ chuyển riêng cho các cơ quan và tổ chức quốc tế.

Chúng tôi sẽ dựa vào thông tin này để phân bổ người theo dõi và làm bản báo cáo nếu chính quyền địa phương có động thái ngăn cản hay sách nhiễu.

Một số thông tin và hình ảnh về sinh hoạt tưởng niệm năm 2019 được lưu trữ tại trang mạng của Đề Án Dân Quyền Việt Nam: https://www.vncrp.org/ngay-tuong-niem-22-8

Lưu ý là trang này có Bức Tường Tưởng Niêm mà chúng tôi thiết lập để ghi nhớ và vinh danh những người chấp nhận hiểm nguy cho chính mình để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Năm nay bức tường này sẽ được bổ túc với thông tin và hình ảnh từ hàng trăm hồ sơ mà BPSOS đã và tiếp tục chuyển vào danh sách nạn nhân mà Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) đang duy trì.


Xem danh sách này tại đây: https://www.uscirf.gov/victims-list/


Trong trường hợp cộng đồng, tổ chức, nhóm nào muốn quốc tế biết và theo dõi sinh hoạt tưởng niệm của mình, xin điền thông tin vào form đăng ký sau:


59 views