Nhập nhằng tên gọi của những người Đạo “Cao Đài 1997”

Updated: Sep 19, 2020

Thực sự, ở Việt Nam không có đạo “Cao Đài 1997” mà chỉ có một đạo duy nhất có tên “Cao Đài”.


Nhưng đó cũng chỉ là cách gọi thông dụng của người ngoại đạo hoặc của cơ quan hành chính quốc gia thời Việt Nam Cộng Hoà và chính quyền Việt Nam hiện nay gọi mà thôi. Tên đầy đủ của đạo này là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ. (Lưu ý 1: Tên này gồm 6 chữ đều viết hoa đầy đủvà 3 dấu gạch nối)


Tên đạo trong Hiến chương năm 1965
Tên đạo trong Hiến chương năm 1965

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ ra đời năm 1926 và phát triển nhanh chóng ở miền Nam Việt Nam. Cũng như các đạo khác trên thế giới, ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ trong quá trình phát triển đã xác lập thành các chi phái khác nhau. Đây là điều hết sức bình thường tạo nên bức tranh đa dạng về sự tự do trong thể hiện niềm tin – một quyền thiêng liêng căn bản bất khả xâm phạm của mỗi con người.


Cùng chung với biến cố của dân tộc xảy ra tháng 4 năm 1975, ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ bước vào một giai đoạn hoạt động hết sức khó khăn khi chính quyền Việt Nam mới coi tôn giáo là kẻ thù không đội trời chung của chế độ. Bản án Cao Đài năm 1978 của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tuy không có giá trị pháp lý và đối tượng bị kết án trong đó là một số các chức sắc của đạo nhưng nó mang một thông điệp xã hội từ nhà nước Việt Nam muốn ám chỉ rằng họ đã đặt ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ ra ngoài vòng pháp luật.


Song cũng như các đạo khác ở Việt Nam, ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ thể hiện khát vọng sống thiên lương của con người nên nhà nước Việt Nam không sao tiêu diệt nổi. Vì thế họ nhanh chóng chuyển đổi chiến thuật dùng người có đạo để trị người có đạo bằng cách ban ân huệ cho một số người có đạo biến chất dựng lên cái gọi là Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Cao đài Tây Ninh vào năm 1997. (Lưu ý 2: Tên này gồm 10 chữ trong đó có 6 chữ viết hoa ký tự đầu tiên)


Quyết định công nhận tư cách pháp nhân Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Cao đài Tây Ninh của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.
Quyết định công nhận tư cách pháp nhân Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Cao đài Tây Ninh của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.

Như vậy chúng ta cần phải hiểu hai điều:

  1. Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Cao đài Tây Ninh do chính quyền Việt Nam công nhận khởi đi là những người thuộc ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ nhưng chỉ là một nhóm nhỏ, không có đủ quyền năng đại diện cho nhiều triệu người ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ. Xét theo Hiến chương của họ thì có thể coi đây là một đạo hoàn toàn mới trong cách thức sinh hoạt và biểu đạt cùng một niềm tin.

  2. Nếu trong sự dung hoà có thể được thì họ cũng là một chi phái của ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ. Do vậy họ cũng không thể có quyền năng hành chính để quản lý hay lãnh đạo bất cứ ai thuộc ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.


Trở lại với “nhập nhằng” những cái tên của nhóm người có pháp nhân Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Cao đài Tây Ninh.


Vì nhóm người đạo này ra đời và được nhà nước Việt Nam cấp pháp nhân vào năm 1997 nên để dễ phân biệt, những người trong đạo thường gọi họ là Chi phái Cao Đài 1997.


Tuy nhiên, theo Hiến chương năm 1997 thì nhóm người này lấy tên gọi tắt của mình là ĐẠO CAO ĐÀI TÂY NINH. (Lưu ý 3: Tên này gồm 5 chữ viết hoa hoàn toàn)


Tên của nhóm đạo do họ tự nhận trong Hiến chương năm 1997.
Tên của nhóm đạo do họ tự nhận trong Hiến chương năm 1997.

Năm 2003 Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam ra Quyết định số 26/2003/QĐ- TGCP thừa nhận tên của nhóm người này là đạo “Cao đài Tây Ninh” (Lưu ý số 4: Tên này có 4 chữ trong đó có 3 chữ viết hoa ký tự đầu tiên). Quyết định này dựa trên Hiến chương 2002 của chính họ. Ở đây, ngoài danh xưng đầy đủ như khi mới thành lập gồm 10 chữ trong đó có 6 chữ viết hoa ký tự đầu tiên thì tên gọi tắt của họ vẫn là ĐẠO CAO ĐÀI TÂY NINH có hơi khác một chút so với tên trong Quyết định số 26/2003/QĐ-TGCP.


Quyết định số 26/2003/QĐ-TGCP
Quyết định số 26/2003/QĐ-TGCP

Năm 2007, nhóm người có đạo này tiếp tục đổi tên mới: ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH). Tên gọi tắt là ĐẠO CAO ĐÀI TOÀ THÁNH TÂY NINH. Lưu ý số 5: Tên đầy đủ của nhóm người này gồm 12 từ và hai dấu ngoặc đơn. Tên gọi tắt gồm 7 chữ.


Hiến chương năm 2007 của Chi phái 1997.
Hiến chương năm 2007 của Chi phái 1997.

Tóm lại xuất hiện từ năm 1997 và chỉ tạm tính đến năm 2007 trong vòng 10 năm, nhóm người có đạo này đã có tới 5 cái tên khác nhau. Tôn trọng quyền được thay tên, đổi họ của bất cứ ai và bất cứ pháp nhân nào nhưng hai điều chúng ta và họ cần phải minh định:

Đạo Cao Đài là một tôn giáo có quy củ và có nhiều triệu tín đồ ở Việt Nam và thế giới. Ra đời từ năm 1926 đến nay họ vẫn chỉ có một danh xưng duy nhất: ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ. Toà Thánh Tây Ninh là trụ sở trung ương hành chính đạo của đạo này dù hiện nay đang bị một nhóm người chiếm giữ.


Nhóm người có đạo thuộc chi phái 1997 chỉ mới sinh ra từ sự ly khai vào năm 1997 và tạm tính đã có tới 5 tên gọi khác nhau như chúng tôi vừa phân tích rất kỹ lưỡng. Đặc điểm của các tên gọi này trải qua các lần thay đổi đều thể hiện rõ xu hướng nhận Toà Thánh Tây Ninh như một chỉ dấu của tên một đạo mới. Do đó bỏ qua các tranh chấp pháp lý và tôn giáo về trụ sở này thì tên gọi của họ vẫn chỉ mặc định một điều họ là một nhóm người, không có quyền năng đại diện cho tất cả những người thuộc tôn giáo ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.

Tại sao Chi phái 1997 cần thay đổi tên nhiều đến vậy?


Tại sao tên thay đổi ngày càng có xu hướng gắn chặt với từ “Toà Thánh Tây Ninh”? Mục đích của họ dưới sự hậu thuẫn của chính quyền Việt Nam là gì?


Việc gắn chặt với cụm từ này có lợi và hại thế nào cho người ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ chân chính?


Chúng tôi sẽ lần lượt phân tích trong các bài tiếp theo.