Ra mắt video thứ 3 về Đạo Cao Đài: Cuộc phản công để bảo vệ cơ đạo

• Chặn đứng bước tiến của Nghị Quyết 36

Mạch Sống, ngày 15 tháng 6, 2019

BPSOS vừa ra mắt video tài liệu về nỗ lực toàn diện của nhiều tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam nhằm vô hiệu hoá và đẩy lùi Chi Phái 1997, một tổ chức tôn giáo trá hình do Đảng Cộng Sản dựng lên năm 1997 nhằm diệt Đạo Cao Đài trong kế ném đá giấu tay để tránh bị quốc tế lên án.

Đây là video cuối trong loạt 3 video song ngữ được thực hiện để hỗ trợ cho kế hoạch 5 năm nhằm từng bước đẩy lùi tác dụng của Chi Phái 1997 để cuối cùng vô hiệu hoá nó. Video đầu dẫn chứng cho thấy Chi Phái 1997 là do Đảng Cộng Sản chỉ đạo thành lập và hoàn toàn kiểm soát. Video số 2 trình bày những hành vi tội ác của chi phái này trải dài 22 năm qua. Video thứ 3, “Cuộc phản công để bảo vệ cơ đạo”, phác hoạ kế hoạch 5 năm, trình bày một số thành quả của năm đầu thực hiện kế hoạch, và hướng dẫn cách cụ thể để các tín đồ Cao Đài ở khắp nơi góp phần mình cho kế hoạch chung.

*** Xem video số 3: https://youtu.be/I-Lk92cvbZk Xem video số 1 và 2 tại: https://www.vncrp.org/chiphai1997 *** Giai đoạn 1 của kế hoạch 5 năm, khởi đầu tháng 5 năm 2018, sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6 này, với một số thành quả cụ thể.

Thành quả thứ nhất là quốc tế bắt đầu phân biệt Chi Phái 1997 không là Đạo Cao Đài mà là công cụ của chế độ để diệt Đạo Cao Đài. Công phu hơn 20 năm trá hình của Chi Phái 1997 bắt đầu bị phá sản. Và khi kế ném đá giấu tay bị lật tẩy, chế độ sẵn sàng vắt chanh bỏ vỏ để tránh liên luỵ.

Thành quả thứ hai là chặn đứng âm mưu của Chi Phái 1997 nhằm chiếm danh xưng chung của toàn đạo làm thương hiệu riêng qua thủ tục xin và được giấy phép cầu chứng với chính phủ Hoa Kỳ. Vụ kiện của Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Dallas, Texas nhằm yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ huỷ giấy phép cầu chứng đang ở giai đoạn chót. Thành quả này không chỉ ảnh hưởng đến Đạo Cao Đài mà còn đẩy lùi việc thực thi Nghị Quyết 36 nhắm vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung.

Chi Phái 1997 không giấu giếm chủ trương của họ mà xem đó là thành tích: “Đó là việc đồng đạo hải ngoại đã bắt đầu tự động trở về phục tùng Hội Thánh, còn Nhà Nước CHXHCNVN qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ có thể xem như đã thành công thi hành Nghị quyết 36.” Xem: http://caodai.com.vn/…/hoi-thanh-cong-nhan-chuc-viec-hai-ng…

Việc ra mắt video số 3 trùng với thời kỳ kế hoạch 5 năm chuyển sang giai đoạn 2, với 2 trọng tâm: (1) Chứng minh bản chất của Chi Phái 1997 là một tổ chức tội ác với thành tích vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. (2) Dùng luật quốc tế, luật Hoa Kỳ và luật Việt Nam để trừng phạt các nhân sự chủ chốt của Chi Phái 1997 vì những hành vi tội ác mà họ đã thực hiện hay chỉ thị.

“Tất cả những người Việt yêu chuộng công lý và tự do xin hãy giúp phổ biến các video kể trên nhằm sớm vô hiệu hoá Chi Phái 1997,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, kêu gọi.

Lời thoại của video số 3

Cuộc phản công để bảo vệ cơ đạo – Đẩy lùi Chi Phái 1997

Kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997 kéo dài 5 năm, gồm 3 giai đoạn. * Giai đoạn 1 khởi đầu tháng 5, 2018 và chấm dứt tháng 6, 2019, với 3 trọng tâm: 1. Giúp quốc tế nhìn rõ thực chất của Chi Phái 1997 là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam để diệt Đạo Cao Đài; 2. Các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước phân biệt được Chi Phái 1997 không là Đạo Cao Đài, mà là đối nghịch với Đạo Cao Đài; 3. Xử trị thành phần đầu não và thuộc hạ của Chi Phái 1997 bằng luật quốc tế, luật Hoa Kỳ và luật Việt Nam.

Mục tiêu 1: Quốc tế Ngày 29 tháng 4, 2019, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố trong bản phúc trình gửi Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Phủ Tổng Thống Hoa Kỳ, trong đó khẳng định rằng Chi Phái 1997 là công cụ của nhà nước: Theo bản báo cáo “Vào tháng Giêng, 2018, thành viên của Chi Phái Cao Đài Tây Ninh được nhà nước quản lý (hay chi phái 1997) ở tỉnh Tây Ninh—được các viên chức địa phương hậu thuẫn—đã cố ngăn chặn các tín đồ Cao Đài độc lập chôn cất một người họ hàng đã chết ở Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình, bắt theo thủ thục nghi thức của Chi Phái 1997.” Cũng theo bản báo cáo “Trong số hơn 300 thánh thất Cao Đài ở Việt Nam, chỉ có khoảng 15 thánh thất là không bị chi phái quốc doanh 1997 tịch thu trong hai thập kỷ.” Bản báo cáo cho biết “Từ ngày 20 tháng Tư đến 30 tháng Sáu, 2018 chi phái phá dỡ ít nhất là 15 ngôi mộ ở Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình thuộc tín đồ đạo Cao Đài độc lập, gia đình những người này không chịu theo Chi Phái 1997.” Được thành lập năm 1989, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế là cơ quan tư vấn cho cả Lập Pháp lẫn Hành Pháp Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại để bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo trên thế giới. Để đạt thành quả này, ngày 30 tháng 6, 2018 BPSOS phổ biến tài liệu về Chi Phái 1997, tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu này đã được nhiều tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam sử dụng khi tiếp xúc với các giới chức Hoa Kỳ và quốc tế. BPSOS cũng đã phối hợp với Hội Thánh Em, Đạo Cao Đài để nộp nhiều bản báo cáo cho các cơ quan LHQ để chuẩn bị các cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam.

Mục tiêu 2: Các tín đồ Cao Đài Hồ Sơ Chi Phái 1997, Do BPSOS công bố ngày 30 tháng 6, 2018 bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cho thấy chi phái này: - Được thành lập bởi Đảng Cộng Sản để diệt Đạo Cao Đài; - Âm mưu đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài để tạo ngộ nhận cho các tín đồ Cao Đài và che mắt quốc tế; - Là một tổ chức tội phạm, đã vi phạm nghiêm trọng quyền công dân và quyền con người của hàng triệu tín đồ Cao Đài. Song song, Thánh Thất Mountain View ở Dallas, Texas kiện hành chánh để yêu cầu chính phủ Liên Bang huỷ giấy phép cho đại diện ở Hoa Kỳ của Chi Phái 1997, dùng danh xưng của toàn đạo làm thương hiệu riêng. Đơn kiện được công bố tại buổi họp báo ngày 19 tháng 5, 2018 ở Orange County, California và đưa vào lịch của Hội Đồng Xét Xử ngày 23 tháng 5, 2018. Để thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm xâm nhập cộng đồng người Việt ở Hải Ngoại. Chi Phái 1997 chỉ định Ông Trần Quang Cảnh làm đại diện ở hải ngoại, đặt văn phòng ở Orange County, California. Để thực hiện nghị Năm 2012, Ông Cảnh đăng ký tổ chức Caodai Overseas Missionary Incorporated để hoạt động. Năm 2014, tổ chức này nộp đơn cầu chứng thương hiệu danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh”. Ngày 3 tháng 2, 2015, họ được cấp phép sử dụng thương hiệu. Bị khiếu nại bởi Thánh Thất Mountaint View, Một năm sau ông Cảnh vẫn không thể giải trình cho Hội Đồng Xét Xử vì sao tổ chức của ông ta, được thành lập năm 2012, có quyền đăng ký thương hiệu: - Danh xưng đã được sử dụng bởi các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam từ năm 1926. - Danh xưng ấy đã được Thánh Thất Mountain View đăng ký với tiểu bang Texas ngày 1 tháng 5, 1997, trước cả ngày thành lập Chi Phái 1997 mà ông ta đại diện. - Ông Cảnh cũng đã không trình diện tại buổi lấy lời khai hữu thệ. - Vụ kiện này bẻ gãy âm mưu của Chi Phái 1997 nhằm đánh cắp trọn căn cước của Đạo Cao Đài.

Mục tiêu 3: Các thủ phạm Trọng tâm thứ 3 của kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997 là dùng luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ và Việt Nam để trừng phạt các thuộc hạ của Chi Phái 1997 đã vi phạm dân quyền và nhân quyền của các tín đồ Cao Đài. Biết sẽ thua trong vụ kiện hành chánh, Chi Phái 1997 đã cho thuộc hạ đánh lén và bôi nhọ Thánh Thất Mountain View và một số nhân sự của thánh thất. Ngày 5 tháng 5, 2019, Thánh Thất Mountain View tổ chức họp báo để vạch trần âm mưu này, đồng thời minh định lập trường không phục tùng Chi Phái 1997. Sau buổi họp báo này, báo Người Việt Dallas - Fort Worth đã đăng bài xin lỗi Thánh Thất Mountain View và rút lại các thông tin đã đăng trước đây do thuộc hạ của Chi Phái 1997 cung cấp. Song song, một số tín đồ Cao Đài ở Việt Nam đã khởi kiện dân sự và tố cáo hình sự các hành vi phi pháp của Chi Phái 1997 như dùng bạo lực, xâm nhập gia cư và làm hư hại tài sản.

Một hồ sơ điển hình: Ngày 19 tháng 3, 2019, Toà Phúc Thẩm Tỉnh Bình Định đã tuyên án Ông Nguyễn Hồng Hải, người của Chi Phái 1997, phải bồi thường 2 triệu 100 ngàn đồng tiền Việt Nam cho Bà Nguyễn Thị Hạnh, tín đồ Cao Đài tại Thánh Thất Nam Hoài Nhơn, Bình Định. Trong nhiều năm, Ông Hải và 2 người nữa phục vụ Chi Phái 1997 đã áp lực các tín đồ ở Thánh Thất Nam Hoài Nhơn chuyển giao thánh thất này cho Chi Phái 1997 nhưng thất bại. Ngày 22 tháng 8, 2017, trong cuộc cãi vã với Bàn Trị Sự của thánh thất, Ông Hải đã đánh Bà Hạnh ngất xỉu, phải nhập viện. Sau khi Toà Sơ Thẩm của Huyện Hoài Nhơn tuỳ tiện bác đơn kiện đòi bồi thường của Bà Hạnh, một luật sư tình nguyện đã giúp Bà Hạnh kháng án thành công tại toà phúc thẩm. Song song, BPSOS đã phối hợp với một số định chế nhân quyền của LHQ để theo dõi việc chính quyền Việt Nam xử lý các đơn kiện và đơn yêu cầu khởi tố của các tín đồ Cao Đài, xem có phù hợp với các cam kết của Việt Nam với LHQ chiếu theo các công ước về nhân quyền mà họ đã ký kết. Giai đoạn 2 của kế hoạch đẩy lùi Chi Phái 1997, khởi đầu tháng 7 năm 2019, có 2 mục tiêu: - Giúp quốc tế và các tín đồ Cao Đài nhìn ra bản chất tổ chức tội phạm của Chi Phái 1997 - Đẩy mạnh các biện pháp pháp lý nhắm vào một số nhân sự của Chi Phái 1997 ở trong và ngoài nước198 views