Tại sao tòa án nhân dân Huyện Hòa Thành phải khắc phục hành vi "trây ỳ" của mình

Vào ngày 18/06/2020, Ông Trần Ngọc Sương đã gửi Tòa án Nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi là Tòa án Hòa Thành) Đơn Khởi kiện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh về việc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm (sau đây gọi là “Đơn Khởi Kiện”). Cụ thể, ông Sương khởi kiện một nhóm người do ông Nguyễn Thành Tám đứng đầu, có địa chỉ hoạt động tại Tòa Thánh Tây Ninh, đường Phạm Hộ Pháp, phường Long Hoa, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đã ban hành Huấn lệnh trái pháp luật trục xuất ông Sương khỏi đạo Cao Đài.


Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện đề ngày 13/07/2020 nhưng đến tận chiều tối ngày 24/09/2020 mới giao cho ông Trần Ngọc Sương.


Vào ngày 13/07/2020, cán bộ Tòa án Hòa Thành gọi điện thoại cho ông Sương qua điện thoại để nhắc nhở/hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Đơn Khởi Kiện. Tuy nhiên, Ông Sương không đồng ý với cách nhắc nhở/hướng dẫn qua điện thoại.


Vào ngày 18/08/2020, ông Sương đã gửi đơn yêu cầu Tòa án Hòa Thành cung cấp văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện (sau đây gọi là “Đơn Yêu Cầu ngày 18/08/2020”)


Vào ngày 21/09/2020, ông Sương đã gửi Đơn khiếu nại đến Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Chánh án Tòa án Hòa Thành để khiếu nại Tòa án Hòa Thành về hành vi không nhận, xử lý Đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là “Đơn Khiếu Nại ngày 21/09/2020”).


Vào chiều tối ngày 24/09/2020, Tòa án Hòa Thành gửi Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện (sau đây gọi là “Thông Báo”). Một điều đáng lưu ý là Thông Báo này đề ngày 13/07/2020 (trùng ngày cán bộ Tòa án Hòa Thành gọi điện hướng dẫn ông Sương về Đơn Khởi Kiện) nhưng đến ngày 23/09/2020, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Thành mới mang Thông Báo ra bưu điện chuyển phát và đến tận chiều ngày 24/09/2020, ông Sương mới nhận được Thông Báo này. Tức mất khoảng hơn 2 tháng, Tòa án Hòa Thành mới quyết định gửi Thông Báo và giao cho Ông Sương.


TẠI SAO TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH PHẢI KHẮC PHỤC HÀNH VI “TRÂY Ỳ” CỦA MÌNH?


Việc ra Thông Báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện như một hành động khắc phục hành vi “trây ỳ” của mình. Tại sao, đến lúc này, Tòa án Hòa Thành buộc phải làm như vậy?


Thứ nhất, dù Tòa án Hòa Thành trây ỳ, nhưng ông Sương đã không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi Đơn Khởi Kiện bằng cách chỉ ra các sai phạm, đưa ra các yêu cầu hoàn toàn hợp pháp và chính đáng, dồn Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Chánh án Tòa án Hòa Thành có một trong hai lựa chọn (Đơn Khiếu Nại ngày 21/09/2020): Một là tiếp tục “trây ỳ”, bao che cho hành vi của cấp dưới; hai là thực hiện trách nhiệm trả lời yêu cầu hợp pháp của ông Sương về quá trình xử lý đơn khởi kiện (xem lại bài phân tích “Tại sao Ông Trần Ngọc Sương khiếu nại Tòa án nhân nhân huyện Hòa Thành”);


Thứ hai, sự “trây ỳ” có hệ thống của Tòa án Hòa Thành đối với các tín đồ đạo Cao Đài 1926 đã bị hé lộ. Tòa án Hòa Thành không chỉ trây ỳ với Đơn Khởi Kiện của ông Sương mà còn trây ỳ với Đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Thiệt - cũng là một tín đồ đạo Cao Đài 1926. Do đó, Tòa án Hòa Thành cần “chữa cháy” một phần sự “trây ỳ”có hệ thống của mình;


Thứ ba, Tòa án Hòa Thành muốn tránh khỏi áp lực của cấp trên liên quan đến các khiếu nại về hành vi sai phạm của mình;


Thứ tư, Tòa án Hòa Thành vẫn có thể tiếp tục duy trì sự “trây ỳ” của mình nhưng theo hướng “mềm dẻo” hơn. Bởi cách trây ỳ như vậy sẽ dễ dàng bị lột tẩy khi bị ông Sương kiên trì. Do vậy Tòa án Nhân dân huyện Hòa Thành buộc phải thay đổi chiến thuật bằng cách có vẻ như hợp pháp hơn đó là yêu cầu Ông Sương sẽ tiếp tục phải sửa đổi, bổ sung Đơn Khởi Kiện để hy vọng ông Sương mệt mỏi bỏ cuộc hoặc có lý cớ để nại ra từ chối thụ lý.


Sau nhiều tháng “trây ỳ” với công dân, Tòa án Hòa Thành đã buộc phải ra Thông Báo sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Điều đó, cho thấy, những nỗ lực theo đuổi vụ kiện của ông Sương đã có những tác động nhất định đến sự “trây ỳ” có hệ thống của Tòa án Hòa Thành đối với các tín đồ đạo Cao Đài 1926. Sự kiện này có thể sẽ chấm dứt sự “trây ỳ” một cách thái quá của Tòa án Hòa Thành. Thay vào đó, trong tương lai Tòa án Hòa Thành sẽ buộc phải có những hướng đi khác mà bấy lâu nay chính quyền Việt Nam nói chung, toà án Việt Nam nói riêng, thường sử dụng.


Rõ ràng, nếu chúng ta chịu thay đổi chính mình thì không thể nào chính quyền Việt Nam không có sự thay đổi.

100 views