VABC - Tổng Thống Trump ký Sắc lệnh thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế

Ngày 2 Tháng Sáu, 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, phân công Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tham khảo ý kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), trong vòng 180 ngày phải phát triển một kế hoạch ưu tiên tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại và tài trợ nước ngoài.


Đây được xem là một bước tiến triển mới và cũng là niềm hy vọng của tiến trình vận động về tự do tôn giáo cho Việt Nam khi sắc lệnh này gọi tự do tôn giáo là một “mệnh lệnh đạo đức và an ninh quốc gia” đồng thời, “tự do tôn giáo là ưu tiên của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”.


Sắc lệnh còn có dành ngân sách hàng năm ít nhất 50 triệu đôla cho các chương trình nhằm giúp “dập tắt bạo lực tôn giáo và đàn áp ở nước ngoài và để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo.” Đặc biệt, tòa Bạch Ốc đã mời 6 vị khách Việt Nam đại diện cho các tôn giáo đến dự sự kiện quan trọng này, dự định được tổ chức tại Đền thờ Thánh John Paul II ở Washington, DC ( Saint John Paul II Shrine ). Rất tiếc là vì tình hình bất ổn do các cuộc biểu tình trở thành bạo động ở một số khu vực nên sự kiện này đã phải hủy bỏ và dời vào bên trong tòa Bạch Ốc.

23 views