Vận động quốc tế cho tình trạng Tù nhân lương tâm, tôn giáo Việt Nam

Updated: May 20, 2020

Ngay sau khi bản phúc trình được công bố, Uỷ Hội USCIRF đã cập nhật danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo với 28 nạn nhân người Việt. Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, tổ chức của Ông chuẩn bị đưa thêm gần 100 nạn nhân người Việt vào danh sách này. Trong đó, có cả những bloggers, những người lên tiếng phản đối Luật An Ninh Mạng, Luật Đặc Khu và những người chỉ vì lên tiếng phản đối Formosa mà bị bắt, bị trả thù...v...v… Hồ sơ về các tín đồ thuộc giáo phái n Đàn Đại Đạo đã được tổ chức Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế (International Commission of Jurists, gọi tắt là ICJ) sử dụng trong văn thư ngày 6 tháng 4 gửi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và một số giới chức lãnh đạo để yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho số 21 tín đồ đang ở tù. Cũng vào ngày 6 tháng 4, một bức thư chung đã được 28 tổ chức và 106 cá nhân ký tên gửi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, theo gương của một số quốc gia như Iran và Miến Điện. Các quốc gia này gần đây đã trả tự do cho nhiều chục nghìn tù nhân như một biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19. Trong Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ - Việt Nam lần thứ 23, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nêu lên những quan ngại với các giới chức Việt Nam về tình trạng tự do tôn giáo và các tù nhân lương tâm.


Video Vận động quốc tế cho tình trạng Tù nhân lương tâm, tôn giáo Việt Nam


29 views