Lợi thế chính trị có giúp Việt Nam thoát khỏi chỉ trích về đàn áp tôn giáo

Trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn thường bị USCIRF lên án về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo.


Năm nay cũng không ngoại lệ, Việt Nam vẫn bị tổ chức này đánh giá là một trong số 14 quốc gia bị xem là vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất trên toàn cầu, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ, từ năm 2006, đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tức danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm theo dõi vì đàn áp tôn giáo nghiêm trọng.


16 views