top of page

Thông điệp tưởng niệm ngày 22/8

Thông điệp của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

un-logo.png

International Day Commemorating the Victims of Acts of
Violence Based on Religion or Belief, 22 August

un-logo.png

Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Nạn Nhân Bị Bạo Hành Vì Lý DoTôn Giáo, Ngày 22/8

Screen Shot 1398-05-28 at 9.33.34 AM.png
Screen Shot 1398-05-28 at 9.33.34 AM.png

UN Secretary-General's Message

Thông điệp của Tổng thư ký LHQ

Over the past few months, we have seen increasing numbers of attacks against individuals and groups targeted simply because of their religion or belief. Jews have been murdered in synagogues, their gravestones defaced with swastikas; Muslims gunned down in mosques, their religious sites vandalized; Christians killed at prayer, their churches torched. 

Many assaults, like those in New Zealand, Sri Lanka and the United States, have specifically targeted places of worship. And in many conflicts around the world, from Syria to the Central African Republic, entire communities have been attacked on the grounds of their faith. 

All major world religions espouse tolerance and peaceful coexistence in a spirit of shared humanity. We must resist and reject those who falsely and maliciously invoke religion to build misconceptions, fuel division and spread fear and hatred.  There is richness and strength in diversity; it is never a threat. 

Today we observe the first ever International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion and Belief.  On this Day, we reaffirm our unwavering support for the victims of violence based on religion and belief. And we demonstrate that support by doing all in our power to prevent such attacks and demanding that those responsible are held accountable. 

The United Nations is stepping up action through two new initiatives – a first-of-its-kind UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech and a Plan of Action to safeguard religious sites. The best way to overcome the threat of violence based on religion and belief is by uniting our voices for good, countering messages of hate with messages of peace, embracing diversity and protecting human rights. The world must step up to stamp out anti-Semitism, anti-Muslim hatred, the persecution of Christians and other religious groups, and all forms of racism, xenophobia, discrimination and incitement to violence. As members of the human family, we must nurture mutual understanding. We all have a responsibility to look out for each other, to respect differences and to promote peaceful coexistence. 

 

                                                        António Guterres

Trong vài tháng trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công có chiều hướng gia tăng nhắm vào cá nhân và tổ chức vì lý do tôn giáo hay niềm tin mà họ đang theo đuổi. Những người Do Thái đã bị giết hại trong các đền thờ, huyệt mộ của họ bị xúc phạm bằng biểu tượng chữ thập của Phát-xít; người Hồi Giáo bị bắn trong các thánh đường, các địa điểm tôn giáo bị phá hủy; các tín đồ Thiên Chúa Giáo bị sát hại khi đang cầu nguyện, nhà thờ của họ bị phóng hoả.

 

Nhiều vụ tấn công tại New Zealand, Skri Lanka và Hoa Kì đã trực tiếp nhắm vào địa điểm thờ phượng. Có rất nhiều vụ xung đột xảy ra trên khắp thế giới từ Syria cho đến Cộng Hòa Trung Phi, mà toàn thể một cộng đồng bị tấn công vì đức tin của họ.

 

Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều cổ vũ lòng khoan dung và chung sống hòa bình trên tinh thần nhân bản. Chúng ta phải chống lại và chối bỏ những kẻ đang dựa vào tôn giáo để tạo ra những nhận thức lầm lạc và độc hại, gây chia rẽ và lan truyền sợ hãi và thù hận. Sự đa dạng, đa nguyên chưa bao giờ là một mối nguy hại, nó là một nguồn sức mạnh dồi dào.

 

Hôm nay chúng ta tưởng niệm ngày Quốc tế dành cho các Nạn nhân đã hứng chịu Bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Chúng ta một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ dứt khoátđối với những nạn nhân của bạo lực vì tôn giáo hay niềm tin. Chúng ta thể hiện sự ủng hộ đó bằng cách làm tất cả những gì trong khả năng có thể để ngăn chặn những vụ tấn công như vậy và đòi hỏi những kẻ thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những hành vi này.

 

Liên Hợp Quốc đang hành động dựa trên hai sáng kiến mới -- Chiến lược và Kế hoạch Hành Động chống lại Phát ngôn Thù hận và Kế hoạch bảo vệ các địa điểm tôn giáo. Cách tốt nhất để chiến thắng bạo lực đối với tôn giáo và niềm tin là hiệp chung tiếng nói cho những điều tốt đẹp, chống lại thông điệp thù hận bằng thông điệp hòa bình, chấp nhận đa dạng, đa nguyên và bảo vệ nhân quyền. Thế giới cần hành động để dập tắt chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi Giáo, ngược đãi cộng đồng Thiên Chúa Giáo hay các cộng đồng tôn giáo khác, cùng với tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, bài ngoại, phân biệt đối xử và kích động bạo lực. Là một thành viên trong ngôi nhà chung của toàn nhân loại, chúng ta phải nuôi dưỡng sự thấu hiểu. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm quan tâm lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy sự chung sống hòa bình.

                                                        António Guterres

Thư mời gọi của Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình

IMG-4234.jpg

Thư mời của Giáo phận Hà Tĩnh 

Screen Shot 1398-05-24 at 9.37.27 AM.png
Screen Shot 1398-05-24 at 9.38.18 AM.png

Thông báo của Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh

THÔNG-BÁO-của-Ban-CL-HB-2019-1.jpg
THÔNG-BÁO-của-Ban-CL-HB-2019-2.jpg

Thông báo của Hội Thánh Em Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh

Screen Shot 1398-05-30 at 1.17.56 AM.png
Screen Shot 1398-05-30 at 1.18.41 AM.png
bottom of page